Συμμετέχω

Εθελοντισμός & Πρακτική Άσκηση

Εάν σας εμπνέει αυτό που κάνουμε και θέλετε να γίνετε μέλος μιας κοινότητας ανθρώπων, εντόμων και λουλουδιών που ζουν αρμονικά μεταξύ τους κι εργάζονται για να κάνουν την πόλη τους περισσότερο πράσινη και βιώσιμη για όλους, μπορείτε να μας βοηθήσετε με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους ή να μας προτείνετε κάποια δική σας ιδέα:
  • Χρειαζόμαστε χέρια βοηθείας συχνά στο εργαστήριό μας στου Ζωγράφου. Τις εργασίες συντονίζει ο μελισσοκόμος μας και προσπαθούμε πάντα να τις κάνουμε ως ομάδα ώστε και να μαθαίνουμε και να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας. Ενδεικτικά κάποιες εργασίες αφορούν την προετοιμασία του μελισσοκομικού υλικού, αλλά και την επεξεργασία και συσκευασία του μελιού.και των υπόλοιπων προϊόντων της κυψέλης.
  • Τα έντομα και τα φυτά αποτελούν έναν μοναδικό κόσμο που μας δίνει συνεχώς έμπνευση και θέλουμε να τον μοιραστούμε με όλους. Εάν έχετε δεξιότητες και ταλέντα σχετικές με τη συγγραφή άρθρων, τη φωτογραφία και το βίντεο, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, την αφήγηση ιστοριών και τη γραφιστική, μπορείτε να μας βοηθήσετε στην οργάνωση και επικοινωνία των πληροφοριών αυτών με το κοινό μας.
  • Επίσης, πάντα καλοδεχόμαστε φοιτητές μελισσοκομικών σχολών, Γεωπονικών Πανεπιστημίων και Επικοινωνίας που θέλουν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση μαζί μας.